Polish Dairy Heroes: Mlekoland sp. z o.o.

Jun 26
Polish Dairy Heroes: Mlekoland sp. z o.o.

This week we visited the Mlekoland sp. z o.o. farm in Opole, Poland. There are 3 different shareholders with a stake in the farm.

The Mlekoland sp. z o.o. farm was founded in 2002 in Przecze near the town of Opole, Poland. The facility was built from scratch. The company employs 17 people. Mlekoland sp. z o.o., the organisation who owns the farm, has its headquarters in G³ubczyce and belongs to three different shareholders. Mlekoland sp. z o.o. cultivates 146.5 hectares of is its own land and also rents 428 hectares from the Agricultural Property Agency and 36.5 hectares from individual farmers. The company owns 155 hectares of meadows and pastures planted with grass or legumes mixed with grass. Even with the poor soil quality, milk production is benefitting from the efficient use of the land.

Currently the farm has 350 dairy cows producing 10,300 litres of milk on average, containing 3.86% of fat and 3.29% of proteins and somatic cells level at 250 – 280K. Cow rejection remains at 30% level with an average of 3.2 lactations per rejected cow. The inter-calving interval lasts about 420 days. There are 3 cows in the herd whose life productivity of milk exceeded 100k litres and another 3 whose corresponding productivity exceeded 90k litres. The herd includes 28 cows with bull calves. The company sells 60 heifers with calf and 8-10 breeding bulls per annum. The herd is BVD and IBR free. First-calf heifers productivity reaches 8.6K litres of milk while in the second lactation it runs up to 11,800 litres and in the third up to 11,400 litres.

Feeding is based on self grown roughage. Nutrient intake consists of corn silage, grass silage and straw.

Future Prospects.

The company is planning to extend the herd to around 500 cows without having to hire new employees and investing in facilities. This should allow for optimal use of existing human and equipment resources. The business objectives include rising productivity to 11,000 litres, decreasing number of somatic cells to 150K and extending cow upkeep to 4 lactations.


W Języku Polskim

W tym tygodniu odwiedziliśmy gospodarstwo Mlekoland Sp.zo.o. w Opolu, Polska. Gospodarstwo należy do 3 wspólników.

Ferma powstała w 2002 roku, w miejscowości Przecza, k. Opola. Jest to ferma wybudowana od podstaw. Firma Mlekoland Sp.z o.o. do której należy ferma, swoją siedzibę ma w Głubczycach, jej właścicielami są 3 osoby. Firma Mlekoland Sp.z o.o. gospodaruje na 146,5 ha gruntów własnych, 428 ha dzierżawionych od ANR i 36,5 ha dzierżawionych od rolników indywidualnych. Firma posiada 155 ha użytków zielonych na których uprawiane są trawy wieloletnie, a także trawy z motylkowymi. Ze względu na słabej jakości gleby produkcja mleka była dobrym rozwiązaniem na wykorzystanie areału. Firma zatrudnia 17 osób.

Ferma obecnie posiada 350 krów mlecznych, o średniej wydajności na poziomie 10 300 l, przy 3,86 % zawartości tłuszczu i 3,29 % zawartości białka. Liczba komórek somatycznych wynosi 250- 280 tyś. Brakowanie krów wynosi około 30 %, średnio brakowane krowy mają 3,2 laktacje. Okres miedzywycieleniowy wynosi około 420 dni. W stadzie znajdują się 3 krowy których życiowa produkcja przekroczyła 100 tyś. Litrów mleka, kolejne 3 krowy przekroczyły już 90 tyś. Litrów mleka. W stadzie tym znajduje się 28 krów matek buhajów. Rocznie ze stada sprzedawanych jest 60 jałowic cielnych, a także 8-10 buhajów hodowlanych. Stado wolne jest od BVD i IBR. Pierwiastki mają wydajność 8,6 tyś. litrów mleka natomiast wydajność krów w 2 laktacji wynosi 11 800 litrów, a w 3 laktacji 11 400 l.

Żywienie krów oparte jest o pasze objętościowe produkowane we własnym zakresie. Z pasz objętościowych w dawce pokarmowej mamy kiszonkę z kukurydzy, kiszonkę z traw, słomę.

Plany na przyszłość.

Planowana jest rozbudowa fermy aby osiągnąć liczbę 500 krów, bez zwiększania liczby osób pracujących i zakupu sprzętu, co pozwoli zoptymalizować zasoby ludzkie i sprzętowe. Celem produkcyjnym jest osiągnięcie wydajności 11 000 l, obniżenie liczby komórek somatycznych w mleku do poziomu 150 tyś., a także zwiększenie długości użytkowania krów do 4 laktacji.All Categories