Are You Getting an Average of 12,113 kg of Milk per Cow per Lactation?

Jun 27
Are You Getting an Average of 12,113 kg of Milk per Cow per Lactation?

Nowe Jankowice Stud, founded in 1952, is capable of these production levels. The farm is currently owned by the Agricultural Property Agency of the State Treasury and consists of 2,593 hectares which holds 1,548 cattle including 650 dairy cows. Their most productive cow produced 17,818 kg of milk in a single lactation.

How did they do it? Andrzej Mandecki, the Chairman of the Stud explains how they achieve these levels:

 1. The first secret of our success is the proper preservation of roughage. This was my first priority when I started at the farm 5 years ago.
 2. Milking three times a day starts to be profitable when you reach productivity over 7,500 litres per cow and it increases the herd productivity by roughly 10%.
 3. You need proper communication and collaboration with the vet who looks after the farm.
 4. Fourty percent of rejected cows leave the herd because of reproduction related issues. In order to limit this number we introduced an up-to-date cow activity control system that allows for better monitoring of animal’s mating performance and enables us to react accordingly.
 5. Individual mating plan. Each year we perform a genomic analysis of 100 heifers and based on the results we match appropriate bulls, we also use rinsing to acquire embryos from the best animals and store those embryos. We also plan to trade embryos in future.
 6. Calves. At our farm we established a “calf village” that allows us to maintain proper control of young animals. Each cow barn is equipped with a beestings quality control system and based on its readings we provide animals with fresh beestings or beestings that we store.

What can you expect if milk quotas are cancelled?

(Chairman smiles) "We are ready to expand our farm; we can increase production and be competitive in European market."

Please visit the Nowe Jankowice Stud website at stadninajankowice.pl.


W Języku Polskim

Przepis na średnią produkcję 12 113 kg mleka od sztuki!

Takie wyniki osiąga stadnina Koni Nowe Jankowice, której historia sięga roku 1952. Dziś Ferma należy do Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, gospodarzy na 2593 ha utrzymując w sumie 1548 sztuk bydła w tym około 650 sztuk krów mlecznych. Krowa rekordzistka osiągnęła tu wydajność 17818 kg mleka za laktację!

Jak to się robi? Odpowiada Prezes Andrzej Mandecki:

 1. Pierwsza tajemnica sukcesu to właściwa konserwacja pasz objętościowych – od tego zacząłem rozpoczynając swoja pracę w Gospodarstwie 5 lat temu.
 2. Trzykrotny dój – to rozwiązanie zaczyna być opłacalne już przy wydajności przekraczającej 7500 l od sztuki zwiększa produkcję stada o około 10%.
 3. Właściwa współpraca i komunikacja z lekarzem weterynarii opiekującym się stadem.
 4. 40% z brakowanych u nas krów opuszcza stado z powodów problemów z rozrodem – aby ograniczyć tą liczbę wprowadziliśmy nowoczesne systemy kontroli aktywności krów które pozwolą nam lepiej obserwować cykl płciowy i reagować we właściwej chwili.
 5. Indywidualny plan kojarzeń – prowadzimy ocenę genomiczną 100 jałówek każdego roku, na tej podstawie dobieramy buhaje, prowadzimy płukanie i przechowywanie zarodków od sztuk wybitnych, przygotowujemy się również do obrotu zarodkami.
 6. Cielęta – w naszym gospodarstwie funkcjonuje „wioska cieląt” umożliwiająca prowadzenie właściwej kontroli zwierząt. Każda obora wyposażona jest w urządzenie służące do pomiaru jakości siary, na podstawie tego pomiaru odpajamy zwierzęta siarą świeżą lub z banku siary.

Co nas czeka po zniesieniu kwot mlecznych ?

Prezes lekko się uśmiecha – jesteśmy gotowi do rozwoju hodowli, możemy produkować więcej i być konkurencyjni na rynku europejskim.

Zapraszamy na stronę stadninajankowice.pl.All Categories